رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نامه مدیرعامل آتیه داده پرداز به فرابورس

مدیر عامل آتیه داده پرداز در نامه ای به سازمان بورس شفاف سازی کرد:


دلایل تعدیل های مثبت مداوم سود در "اپرداز" / افزایش 55 درصدی EPS تا پایان آبان ماه امسال

مدیر عامل آتیه داده پرداز درنامه ای به سازمان بورس دلایل تعدیل های مثبت مکرر سود هر سهم پس از کسر مالیات این سرکت سهامی عام را شفاف سازی کرده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه داده پرداز ، امیر جلیلوند در نامه ای به جعفر وند آذر، رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورس با تاکید بر اینکه تنها مرجع قابل اتکاء در خصوص اطلاعات مالی و اطلاعات شرکت آتیه داده پرداز سامانه کدال می باشد ، گفته است: « پیش بینی درآمد هر سهم سال 95 بر اساس عملکرد 3 ماهه در تاریخ 5 مرداد 95 به ازای هر سهم 708 ریال منتشر» شده و « پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 6 ماهه در تاریخ 17 مهر 95 به ازای هر سهم 930 رایل و با تعدیل (مثبت) 31 درصد نسبت به پیش بینی قبلی منتشر گردید.»

مدیر عامل شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) در این نامه با بیان اینکه « تعدیل 31 درصدی درآمد هر سهم این شرکت بر اساس عملکرد 6 ماهه نسبت به پیش بینی بر اساس عملکرد 3 ماهه عمدتاً ناشی از فعالیت های غیر عملیاتی بوده» عنوان کرده است: «افزایش درآمد عملیاتی ناشی از انعقاد قرارداد با بانک ملت و بانک شهر بوده و افزایش درآمد غیر عملیاتی ناشی از افزایش سود سپرده بانکی می باشد».
وی همچنین یادآور شده که « پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 8 ماهه در تاریخ 15 آذر ماه 95 و با تعدیل 24 درصد منتشر» شد که « تعدیل 24 درصدی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 8 ماهه نسبت به پیش بینی بر اساس عملکرد 6 ماهه عمدتاً غیر عملیاتی بوده که ناشی از افزایش سود سپرده نزد بانک ها بوده است».

جلیلوند تاکید کرده که « افزایش سود و تعدیل اخیر در پیش بینی سود هر سهم شرکت در سال 95 با توجه به موارد فوق عمدتاً ناشی از فعالیت های غیر عملیاتی بوده است.»
بر اساس این گزارش ، شرکت آتیه داده پرداز در حالی طی سال جاری تاکنون در مجموع با 55 درصد تعدیل مثبت توانسته سود برآوردی خود در بودجه امسال را افزایش دهد که در جدید ترین مستندات اعلام شده به بازار سهام، سود هر سهم پس از کسر مالیات "اپرداز" با سرمایه 30 میلیارد تومانی بطور خالص مبلغ 115 تومان در بودجه امسال پیش بینی شده و این در حالی است که شرکت توانسته در عملکرد حسابرسی نشده 9 ماهه سال جاری با پوشش 65 درصد از این رقم ، مبلغ 755 ریال عایدی محقق سازد.