محمدرضا نادی دبیر کارگروه شرکت‌های CP

توضیحات دبیر کارگروه شرکت‌های CP درباره تشکیل این کارگروه در سازمان نصر / چالش‌های نگهداشت سرویس پیامک‌های بانکی

شرکت‌های ارائه‌دهنده پلتفرم‌های پیامکی (CP) در واقع لایه تأمین منابع مالی و فنی برای ارسال پیامک‌های انبوه ازجمله پیامک‌های واریز و برد...

ادامه مطلب